Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mąstas, kiek savalaikiškumas. Seneka

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PASLAUGOS

Ši paslauga aktuali įmonėms, kurių apskaitą tvarko nepatyręs specialistas ( apskaitininkas, administratorė arba vadybininkas) - puikiai sugebantis užregistruoti pirminius dokumentus ( pirkimo ir pardavimo sąskaitas), tačiau neturintis kompetencijos sudaryti mokestines ir finansines ataskaitas. Mes galime atstovauti Jūsų įmonės vyriausiąjį buhalterį, siūlydami suteikti šias paslaugas:


  • Mėnesinių mokestinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas
  • Metinių finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas
  • Sąskaitų plano sudarymas, pritaikant jį įmonės poreikiams bei valdymo informacijai rinkti
  • Įmones apskaitos politikos sudarymas

Klientai ne rečiau kaip kartą per mėnesį dokumentus privalo pristatyti į įmones biurą sutikrinimui.


Atskiru susitarimu ataskaitas ruošti ir pirminius dokumentus galime sutikrinti kliento biure.