Norėdami pasiekti tai, ko norite iš gyvenimo, pirmiausia, nuspręskite, ko norite. (Ben Stein)

Kainos

Atsižvelgiant į klientų poreikius, siūlome kelis paslaugų kainos nustatymo būdus:

Fiksuota kaina – šis kainos už paslaugas būdas yra pritaikytas įmonėms, išlaikančioms pastovią veiklos apimtį. Į paslaugų kainas įskaičiuotas pirminių dokumentų įvedimas, darbuotojų atlyginimų skaičiavimas, paruoštų finansinių ataskaitų ir deklaracijų teikimas atsakingoms institucijoms.

Kintanti kaina – paslaugų kaina tiesiogiai priklauso nuo įmonės veiklos apimčių, pirminių dokumentų skaičiaus, darbuotojų skaičiais, pasirinkto apskaitos modelio ir t.t. Sumažėjus dokumentų kiekiui, Jūs mokėsite už faktiškai atliktus darbus.

Kiekvienu atveju Jūsų patogumui paslaugų kaina nustatoma individualiai derybų metu.


Preliminari buhalterinės apskaitos kainos skaičiuoklė:

Dokumento pavadinimas Dokumentų skaičius Paslaugų kaina
Gaunamos SF (Čekiai, sąskaitos faktūros) {{sum1() | number:2}}
Išrašomos SF (Pardavimų sąskaitos faktūros) {{sum2() | number :2}}
Banko įrašų sk. (Mokėjimai ir gautos įplaukos) {{sum3() | number :2}}
Kasos dokumentų sk. (Kasos pajamųir išlaidų orderiai) {{sum5() | number :2}}
Avansinių apyskaitų skaičius {{sum6() | number :2}}
Ilgalaikio turto amortizacija (Ilgalaikio turto skaičius) {{sum7() | number :2}}
Transporto priemonių skaičius {{sum9() | number :2}}
Komandiruočių skaičius {{sum10() | number :2}}
Kitos sutartys, operacijos {{sum11() | number :2}}
Darbuotojų sk. (Darbuotojų sk. einamo mėn. tabelyje) {{sum13() | number :2}}
Dokumentų paėmimas (Kaina numatoma derybų metu) {{sum15() | number :2}}
Ar esate PVM mokėtojas? {{num14}}
Apskaitos tvarkymo kaina
{{sum1() + sum2() + sum3() + sum5() + sum6() + sum7() + sum9() + sum10() + sum11() + sum13() + num14 + sum15() | number:2}}