Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. Ciceronas

DVEJYBINĖ APSKAITA ŪKININKUI

Ūkininkas, įregistravęs ūkininko ūkį, arba gyventojas, kuris neįregistravęs ūkininko veiklos, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, privalo veiklos buhalterinę apskaitą tvarkyti, vadovaudamasis dvejybinės apskaitos sistema.

Ūkininkai gaunantys arba pretenduojantys gauti valstybės arba ES paramą, taip pat privalo apskaitą tvarkyti dvejybine apskaitos sistema.

UAB „Korektas“ teikia buhalterinės apskaitos paslaugas ūkininkams. Ūkininko ūkio apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų:

 • Pirkimo ir pardavimo sąskaitų registravimas;
 • Banko operacijų registravimas;
 • Pavedimų formavimas (pagal poreikį);
 • Kasos operacijų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Kuro apskaita;
 • Atskaitingų asmenų apskaita, avansinių ataskaitų rengimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Deklaracijų rengimas ir teikimas VMI, VSDFV, Statistikos departamentui;
 • Inventorizacija;
 • Metinė finansinė atskaitomybė;
 • Atstovavimas VMI, VSDFV;
 • Atstovavimas patikrinimų metu.

Taip pat padėsime parengti ir teisinius dokumentus susijusius su darbo teise (darbuotojų prašymai, įsakymai, darbo sutartys).Esant poreikiui padėsime parengti šablonines panaudos, žemės nuomos, paskolos ir kitas sutartis.

Klientai, PVM mokėtojai, kurių ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo, ne rečiau kaip kartą per mėnesį dokumentus privalo pristatyti į įmones biurą.

Klientai, PVM mokėtojai, kurių ataskaitinis laikotarpis yra pusmetis, dokumentus privalo pristatyti į įmones biurą kas tris mėnesius. Įsigijus ilgalaikį turtą, kuris dalyvauja ūkio veikloje, įsigijimo dokumentas pristatomas tą patį mėnesį. Esant būtinumui, dokumentų pateikimo dažnumas galimas ir kiekvieną darbo dieną. Atskiru susitarimu kliento dokumentus galime pasiimti ir patys.